Select language: en pl

  Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE

  Rada Główna Instytutów Badawczych, przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, zorganizowała konferencję pt. Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE. Konferencja, objęta honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju, odbyła się 7 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

  W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata polityki oraz nauki reprezentujący uczelnie, PAN, instytuty badawcze, środowisko techniczne i inżynierskie. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele biznesu – Antoni Ptak z synami Dawidem i Albertem – właściciele Centrum Targowo-Kongresowego, Tomasz Szypuła – członek rady nadzorczej Holdingu Ptak S.A. oraz Dariusz Drąg – Dyrektor ds. Rozwoju Ptak Warsaw Expo. Tomasz Szypuła w imieniu gospodarzy przywitał zgromadzonych i przekazał informacje na temat miejsca, w którym obywała się konferencja – obecnie największego centrum targowo-kongresowego w Europie Środkowej. Wyrażając nadzieję na zacieśnienie współpracy między nauką a przedsiębiorcami, zaprosił również do zwiedzania Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych WARSAW INDUSTRY WEEK 2016, w których uczestniczyły także instytuty badawcze.

  Konferencję otworzył Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski, który scharakteryzował obecną sytuację sektora instytutów badawczych w aspekcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.  Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE Zygmunt Krasiński przedstawił dane, z których wynika, że pod względem pozyskiwania środków z programu Horyzont 2020 Polska jest liderem wśród trzynastu krajów tzw. nowej Unii Europejskiej. Zastrzegł jednak, że wskaźnik naszego sukcesu w ich zdobywaniu wynosi ok. 11,5% i jest o kilka procent niższy, niż średni wskaźnik wszystkich uczestników tego programu.

  Głównym celem konferencji było przedstawienie dotychczasowej aktywności i osiągnięć instytutów badawczych w Programie Horyzont 2020, omówienie aktualnych instrumentów tego Programu oraz zachęcenie instytutów badawczych do realizacji projektów „Horyzontu 2020” – również poprzez prezentacje najlepszych praktyk.  O dokonaniach swoich instytutów badawczych, wyróżniających się znaczącą aktywnością w tym programie prezentacje wygłosili:

  –    dr hab.,prof. ndzw. Ryszard Buczyński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych,
  –    dr inż. Tomasz Golec z Instytutu Energetyki,
  –    dr inż. Natalia Howaniec z Głównego Instytutu Górnictwa,  
  –    mgr Kinga Lis z Instytutu Metali Nieżelaznych,
  –    mgr Małgorzata Kirchner z Instytutu Logistyki i Magazynowania,
  –    dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
  –    mgr Robert Podgórzak z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
  –    mgr inż. Karol Zielonka z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,
  –    mgr inż. Ewa Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
  –    dr Jerzy Żółtak z Instytutu Lotnictwa.

  Druga część konferencji przeznaczona była na debatę, której uczestnicy dzieląc się swoim doświadczeniem i poglądami, próbowali odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska ma realne szanse komercjalizować na dużą skalę wyniki prac badawczych w Unii Europejskiej?

  W dyskusji moderowanej przez redaktora Krzysztofa Michalskiego udział wzięli: dr hab. inż., prof. ndzw. Danuta Ciechańska – Przewodnicząca Prezydium Centrum POLINTEGRA, dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Wiceprzewodniczący RGIB, dr inż., prof. ndzw. Cezary Możeński - Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, dr inż., prof. ndzw. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów  oraz Leszek Stypułkowski – Prezes Zarządu Index Copernicus International.

  W dyskusji możliwość zabrania głosu miały również osoby uczestniczące w konferencji. Swoimi refleksjami, przemyśleniami i doświadczeniem w zakresie komercjalizacji wyników badań podzielili się, m.in.: Eugeniusz Chyłek z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Renata Łukiewicz-Kostro z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sebastian Rynkiewicz z Klastra Obróbki Metali, dr Jacek Gajewski z Narodowego  Centrum Badań Jądrowych, prof. Marek Daszkiewicz – Wicedyrektor Instytutu Optyki Stosowanej.