Select language: en pl

    Nominacja prof. Andrzeja G. Chmielewskiego – Dyrektora IChTJ na honorowego profesora Uniwersytetu im. S. Torghyrova w Pavlodar


    W dniu 1 listopada br. na Państwowym Uniwersytecie im. S. Torghyrova w Pavlodar (Kazachstan) odbyła się uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi G. Chmielewskiemu –Dyrektorowi Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, nominacji na profesora honorowego tej uczelni.

    Uniwersytet w Palvador jest jednym z największych uniwersytetów w Kazachstanie, jednostką o ugruntowanej pozycji międzynarodowej potwierdzonej akredytacją przez International Accreditation Agency (ACQUIN) (Niemcy) i Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development (AKKORK) (Rosja).

    Prof. Andrzej G. Chmielewski wygłosił wykład inauguracyjny dotyczący środowiskowych aspektów energetyki jądrowej. Po zakończeniu wykładu, nastąpiła ceremonia wręczenia tytułu honorowego profesora, której przewodniczył Aryn Orsariyev, Rektor S. Toraighyrov Pavlodar State University.