Select language: en pl

  Medal Prymasowski dla prof. Henryka Skarżyńskiego

  11 listopada 2016 r. Jego Eminencja ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski gościł w Warszawie, by przewodniczyć Mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Po uroczystościach w Świątyni przybył do Domu Arcybiskupów Warszawskich, aby uroczyście wręczyć prof. Henrykowi Skarżyńskiemu Medal Prymasowski Zasłużony dla Kościoła i Narodu.

  Laudację z tej okazji wygłosił J.E. Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.

  – Pragnąc przedstawić wszystkie zasługi i osiągnięcia Pana Profesora Skarżyńskiego musiałbym mówić dwa dni – mówił J.E. Ksiądz Arcybiskup Kazimierz. – Gdyby nie praca i determinacja Pana Profesora, nie było tylu osiągnięć nauki, nie byłoby tylu wdrożeń w dziedzinie medycyny na szerokim, światowym poziome, nie byłoby wspaniałego Światowego Centrum Słuchu, ale przede wszystkim nie byłoby ponad 3 milionów pacjentów leczonych w Kajetanach. Nie byłoby też wielkiego grona uczniów, których wychował i wykształcił. Dla każdego Mistrza jest bowiem niezwykle ważne, aby po sobie zostawić godnych następców, którzy będą kontynuować dzieło. Uczniowie Pana Profesora pracują nie tylko w Kajetanach, w Polsce. Swoją pracą służą pacjentom także w świecie.

  J.E. ks. abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski wręczając Profesorowi Skarżyńskiemu Medal, szczególnie podkreślał ludzki wymiar wyróżnienia: Medal Prymasowski przyznawany jest za zasługi dla Kościoła i Narodu, i choć są to słowa i kwalifikatory bardzo wielkie i zobowiązujące, to w stosunku do pracy, posługi i okazywanego dobra przez Pana Profesora, są wyrazem naszej wdzięczności. Proszę przyjąć ten Medal, który wyraża więź ze stolicą Prymasowską w Gnieźnie przez osobę św. Wojciecha patrona Polski, który jest uwidoczniony na rewersie. A pragnąc wyrazić wdzięczność, pamięć, sympatię dla dzieła Pana Profesora, pozwolę sobie wspomnieć, że sam znam ludzi, którzy dzięki pomocy Pana Profesora wyzdrowieli i mogą wykonywać różne zawody, w tym swoją posługę kapłańską. Serdecznie dziękuję i niech Panu Bóg błogosławi.

  Odbierając Medal Profesor Skarzyński nie krył wzruszenia: Bardzo dziękuję, także w imieniu tych, którzy ze mną współpracują. Te ciepłe słowa są nam bardzo potrzebne. One nas zobowiązują i sprawiają, że pamiętamy o wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym z nas. Odpowiedzialności wobec ludzi, którzy przyjeżdżają do Centrum, bo potrzebują naszej pomocy. Każdy pacjent, któremu udało nam się pomóc, to dowód na to, że spełniliśmy się w naszej codziennej pracy klinicznej.
  Prof. Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe, pniowe, ucha środkowego. W 2002 r. opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko z częściową głuchotą. Metoda ta uważana jest za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”. Wielokrotnie wyróżniony i nagradzany przez władzie świeckie i duchowne, w tym Papieskim Medalem Pro Ecclesia et Pontyfice. Założony i kierowany przez niego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzi w tym roku 20- lecie powołania.

  Medal Prymasowski jest jednym z najważniejszych rzymskokatolickich odznaczeń kościelnych nadawanych za szczególne zasługi, wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy społecznej, działalność na rzecz drugiego człowieka.

  Źródło: IFiPS