Select language: en pl

  Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sukces naukowców z IMP

  9 grudnia 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok.

  Nagrody te przyznawane są co roku za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz rozwoju gospodarki), a także za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

  W tym roku naukowcy z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP) odnieśli wielki sukces – zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne aż w dwóch z trzech kategorii. Nagrody z rąk wicepremiera Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrali:

   – w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa” – prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski (IMP), prof. dr hab. Krzysztof Kwiatkowski (Wojskowy Instytut Medyczny) oraz dr inż. Anna Makuch (IMP) za osiągnięcie pt.: Badania nad strukturami kostnymi człowieka oraz ich aplikacją w inżynierii ortopedycznej i rehabilitacyjnej,

   – w kategorii „Badania na rzecz rozwoju gospodarki” – prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń (Politechnika Warszawska) i inż. Janusz Trojanowski (IMP) za osiągnięcie pt.: Technologia kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w niskotemperaturowej plazmie.

  Zdjęcia: MNiSW