Select language: en pl

    Instytut Chemii Przemysłowej z prestiżowym Logo HR

    16 grudnia br. Komisja Europejska przekazała decyzję o przyznaniu Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Logo HR Excellence in Research. Przyznane wyróżnienie świadczy o tym, że Instytut stwarza stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców.

    Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Logo otrzymują instytucje, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

    To już kolejny polski instytut badawczy, który uzyskał prawo do używania Logo HR Excellence in Research. Wyróżnienie otrzymały już wcześniej: Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB, Instytut Włókiennictwa, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

    Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. Ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.