Select language: en pl

  IChTJ współorganizatorem warsztatów nt. wykorzystania technik akceleratorowych

  W dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Low energy electron beams for industrial and environmental applications” organizowane w ramach projektu EuCARD2, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7PR. Celem programu jest integracja działań na rzecz badań i rozwoju technologii akceleratorów cząstek.

  Współorganizatorem przedsięwzięcia był Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ). W spotkaniu uczestniczyło 70 osób z 10 krajów reprezentujących sektor nauki, producentów urządzeń oraz użytkowników technologii. Główne tematy wykładów dotyczyły zastosowania akceleratorów elektronów w modyfikacji polimerów, ochronie środowiska, przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym. Zaprezentowano także najnowsze rozwiązania technologiczne związane z konstrukcją nowych typów maszyn, w tym urządzeń mobilnych, a także emitujących wiązkę elektronów o energii poniżej 300 keV.

  W Polsce techniki akceleratorowe wykorzystywane są w medycynie, np. sterylizacji sprzętu medycznego, w modyfikacji polimerów i półprzewodników, przy wytwarzaniu opon radialnych, utrwalaniu żywności etc. Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących tę innowacyjną technologię, w oparciu o sprzęt własny lub usługi serwisowe, przekracza setkę.

  IChTJ będzie koordynował prace nad rozwojem aplikacyjnych technik akceleratorowych w ramach nowego projektu H2020 ARIES „Accelerator Research and Innovation for European Science and Society”. Projekt uzyskał ocenę 14,5 pkt. na 15 możliwych i jego budżet na lata 2017-2021 wyniesie 24,8 milionów €, z czego 10 milionów pokryje UE .

  Prezentacje z warsztatów dostępne są na stronie: indico.cern.ch/event/563590
  Źródło: IChTJ