Select language: en pl

  12. Międzynarodowa Konferencja LOWRAD Warsaw 2016 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) był współorganizatorem – ważnej dla rozwoju medycyny nuklearnej i wdrażania  „Programu polskiej energetyki jądrowej” – konferencji pod hasłem Wpływ działania niskich dawek promieniowania jonizującego na zdrowie i biotopy.

  Konferencje z cyklu Low Radiation International Network gromadzą naukowców zajmujących się wpływem niskich dawek promieniowania na rozwój organizmów żywych. Głównym organizatorem  konferencji, która  odbyła się w dniach 12-13 grudnia br. w IChTJ był World Council of Nuclear Workers (WONUC) – organizacja zrzeszająca około milion dwieście tys. pracowników przemysłu jądrowego z całego świata.

  W konferencji uczestniczyli naukowcy z 5 krajów, w tym pracownicy i studenci Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawicielem z ramienia LOWRAD-u był zarządzający tą organizacją dr. Nicolas Foray z Centrum Badań nad Nowotworami w Lyonie (Francja). W konferencji uczestniczył także  prezydent organizacji WONUC Philippe Auziere. Organizatorami lokalnymi byli Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

  Jest to kolejny przykład roli instytutów badawczych w realizacji ważnych zadań gospodarczych i społecznych kraju.
   


   

  Zdjęcia: IChTJ