Select language: en pl

  MIR – PIB kolejnym instytutem badawczym z logo HR Excellence in Research

  16 grudnia 2016 r. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał logo HR Excellence in Research – znak jakości nadawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

  Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers.

  Logo HR jest narzędziem, przy użyciu którego KE chce:

  • rozwijać Europejską Przestrzeń Badawczą,
  • podnieść atrakcyjność warunków pracy naukowców w UE,
  • zwiększać mobilność pracowników naukowych instytucji europejskich.

  Po upływie 2 lat MIR-PIB będzie musiał przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.