Select language: en pl

  Porozumienie instytutów badawczych resortu środowiska

  26 stycznia br. pięć instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Środowiska zawarło porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisały: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ochrony Środowiska-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB.

  Zasadniczym celem porozumienia jest – z jednej strony wymiana wiedzy, wzajemne udostępnianie infrastruktury badawczej, z drugiej zaś – specjalizacja w określonych obszarach środowiska, aby działać lepiej, nie dublować swoich działań, np. prac laboratoryjnych i maksymalnie wykorzystać to czym wspólnie dysponujemy – powiedział dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-PIB, koordynator inicjatywy.

  Współpraca, oprócz wymiany danych naukowych i udostępniania aparatury, którą dysponują instytuty, ma dotyczyć, m.in. wspólnych przedsięwzięć badawczych, promowania osiągnięć naukowych czy monitoringu środowiska. Istotnym elementem działania tego naukowego konsorcjum ma być też pozyskiwanie i realizacja międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym finansowanych z funduszy europejskich. Porozumienie przewiduje również rozpoznawanie potencjalnych potrzeb rynkowych i ukierunkowywanie na nie badań.

  Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz zawarcie porozumienia ocenił jako historyczne wydarzenie w resorcie środowiska. – Jest to pierwszy przypadek powstania tego rodzaju wspólnej platformy instytutów badawczych ministerstwa. Ta idea jest tym bardziej cenna, że wspólnie zajmujemy się problemami, które łączą biosferę, atmosferę, hydrosferę i geosferę. Wspólnie podejmujemy wysiłki, by naprawić to co działalność ludzka w swojej niedoskonałości naruszyła w środowisku naturalnym – podkreślił Dyrektor PIG-PIB.

  Potencjał naukowo-badawczy instytutów, które podpisały porozumienie to przede wszystkim kadra, która obejmuje ponad 2,8 tys. pracowników, w tym 102 samodzielnych pracowników naukowych i 345 doktorów. To również akredytowane laboratoria chemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne oraz stacje badawcze.

  Po podpisaniu porozumienia w siedzibie PIG-PIB odbyło się kolejne spotkanie robocze z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Podczas spotkania zdefiniowano priorytetowe obszary współpracy oraz uzgodniono plan prac na najbliższe miesiące. Kolejne spotkanie dyrektorów instytutów nadzorowanych przez Ministra Środowiska odbędzie się w maju.

  Źródło: Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
  Zdjęcia: Andrzej Rudnicki (PIG-PIB)