Select language: en pl

  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski

  Rada Główna Instytutów Badawczych zorganizowała konferencję pod honorowym patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego pt. Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski.

  Konferencja odbyła się 27 marca br. w warszawskim Hotelu Victoria. W wydarzeniu udział wzięli, m.in.:  prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON, Marek Surmański – Wicedyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Prorektor ds. naukowych WAT, kpt. dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Akademii Sztuki Wojennej,  Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz liczni przedstawiciele służb mundurowych, przedsiębiorstw oraz nauki.

  Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników prac badawczych i wdrożeniowych realizowanych przez cywilne  instytuty badawcze, mających zastosowanie w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa kraju oraz bezpieczeństwa publicznego. Prezentacje w ramach czterech sesji tematycznych – 1. Materiały i technologie, 2. Pojazdy i sprzęt, 3. Technologie elektroniczne i informatyczne, 4. Ochrona człowieka i środowiska – wygłosili przedstawiciele dwudziestu instytutów badawczych. Przedstawione przez nich innowacyjne projekty i nowatorskie rozwiązania służą lub mogą mieć zastosowanie do identyfikacji zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

  Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja sprzętu, wynalazków i nowatorskich osiągnięć wybranych instytutów badawczych związanych z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. Szczególnie ciekawymi eksponatami były, m.in. roboty mobilne, system antydronowy oraz bramka dozymetryczna umożliwiająca  pomiar skażenia dłoni i stóp.

  Zaprezentowane podczas konferencji innowacyjne projekty oraz wdrożenia opracowane w cywilnych instytutach badawczych stanowią bogatą ofertę dla resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji oraz służb mundurowych. Mają zastosowanie w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa kraju oraz bezpieczeństwa publicznego – również energetycznego, komunikacyjnego, cyberprzestrzeni.

  Wartość dodaną tego wydarzenia stanowi z pewnością zainicjowanie współpracy międzyresortowej, integracja środowisk służb mundurowych z cywilnymi laboratoriami badawczymi oraz uświadomienie  potrzeby tworzenia dużych projektów interdyscyplinarnych służących bezpieczeństwu.

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z konferencji, które są dostępne pod adresem: http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1488

   

  autor zdjęć: Krzysztof Włodarczyk

   

  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski
  01/50 
  start stop bwd fwd