Select language: en pl

    Zaproszenie na konferencję „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

    Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na konferencję Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?, która odbędzie się 17 maja br. w Warszawie. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Patentowego RP.

    Celem konferencji jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki. Zostanie również poruszona tematyka dotycząca efektywnej komunikacji i rozpowszechniania wyników badań oraz budowania marki B+R w kraju i za granicą. Sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów.

    Program oraz informacje o rejestracji dostępne na stronie konferencji http://www.strategiebplusr.pl/