Select language: en pl

  II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

  W dniu 25 kwietnia br. odbyło się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej zorganizowane przez Ministerstwo Energii. Głównym celem wydarzenia było wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

  Budowa elektrowni jądrowej w Polsce wymaga odpowiedniego przygotowania przyszłych pracowników. Niezwykle istotne jest kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, a także doskonalenie kadry zatrudnionej w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach oraz instytucjach realizujących zadania związane z rozwojem  energetyki jądrowej.

  W konferencji uczestniczyli reprezentanci jednostek naukowych, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. W trakcie Forum zaprezentowano inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z energetyką jądrową. Podczas konferencji odbyła się także dyskusja „Jak kształcić kadry dla energetyki jądrowej?”.

  Do udziału w sesji wystawienniczej zaproszony został Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), który przedstawił osiągnięcia naukowo-badawcze związane z energetyką jądrową. Pracownicy Instytutu mieli okazję zapoznać uczestników konferencji z działalnością IChTJ, prezentując kilkanaście banerów i ulotek tematycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wpisując się w tematykę II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej, Instytut przedstawił również osiągnięcia i ofertę Studiów Doktoranckich prowadzonych w IChTJ od 1984 roku.
   

   

  Zdjęcia: IChTJ