Select language: en pl

  Naukowcy z IChTJ na międzynarodowej konferencji w Wiedniu

  W dniach 24-28 kwietnia br. w Wiedniu odbyła się, zorganizowana po raz pierwszy przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), konferencja – International Conference on Application of  Radiation Science and  Technology (ICARST). Dotyczyła ona rozwoju chemii radiacyjnej i jej zastosowań oraz radiochemii w zakresie wykorzystania radioznaczników.

  Konferencja zgromadziła 435 uczestników oraz 66 obserwatorów. Wygłoszono 174 referaty i zaprezentowano 129 posterów. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej reprezentowało 10 naukowców. Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Generalny MAEA Yukiya Amano, który stwierdził, m.in.: Technologia radiacyjna oferuje wszechstronne narzędzia, które odgrywają ważną  rolę w podtrzymywaniu  zrównoważonego rozwoju. Referat otwierający konferencję pt. „Promieniowanie jonizujące: innowacyjne i skuteczne narzędzie dla nauki i przemysłu”  wygłosił prof. Andrzej  Chmielewski – Dyrektor IChTJ.  W wystąpieniu nawiązał do 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, wskazując, że była  ona pierwszym naukowcem, który oddał w ręce ludzkości nowe, innowacyjne i efektywne  narzędzie – promieniowanie jonizujące, otwierając wielkie możliwości praktycznych zastosowań izotopów i promieniowania w wielu dziedzinach techniki, biologii i medycyny.

  IChTJ będąc jednym z 22 współpracujących centrów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), odgrywa niezwykle ważną rolę w zakresie rozwoju i wdrażania technologii, których dotyczyła konferencja. Prowadzi też liczne kursy szkoleniowe dotyczące tej dziedziny dla specjalistów z Polski i całego świata. Pierwsza, organizowana przez IAEA,  Szkoła Letnia dotycząca zastosowania akceleratorów w gospodarce i ochronie środowiska odbędzie się w Warszawie. Zajęcia praktyczne przewidziane są na terenie IChTJ.   

  Abstrakty referatów oraz  prezentacje video dostępne są pod adresem : http://www-pub.iaea.org/

  Źródło: IChTJ