Select language: en pl

  Trzecie posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych IX kadencji

  8 maja br. odbyło się posiedzenie RGIB. Gospodarzem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB.
  Porządek obrad:

  1.    Otwarcie posiedzenia
  2.    Informacja o CIOP-PIB
  3.    Informacja o bieżących działaniach RGIB
  4.    Ocena skutków nowelizacji ustawy o instytutach badawczych
  5.    Analiza projektu ustawy o NIT
  6.    Program XXVI Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych
  7.    Sprawy wniesione

  Posiedzenie Rady Głównej poprzedziło wystąpienie prof. dr hab. n. med. Danuty Koradeckiej Dyrektor CIOP-PIB, która przedstawiła główne kierunki działalności Instytutu oraz obecnie realizowane projekty.

  Tematykę obrad zdominowała problematyka dotycząca projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.