Select language: en pl

  Konferencja nt. otwartego dostępu

  Dnia 19 maja 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja pt. Polityka otwartego dostępu do publikacji i badań naukowych w instytutach badawczych. Organizatorem wydarzenia była Rada Główna Instytutów Badawczych przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Konferencję prowadził przedstawiciel RGIB ds. otwartego dostępu – dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. Instytutu Technik Innowacyjnych  EMAG, który zaprezentował wyniki ankiety badania poziomu zaangażowania instytutów badawczych w realizację „Zaleceń MNiSW dla jednostek naukowych”. Wyniki ankiety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. otwartego dostępu przedstawił Piotr Kępski – Główny Specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW. Natomiast dr Jolanta Przyłuska – Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera podzieliła się swoimi doświadczeniami w prezentacji pt. „Polityka otwartego dostępu – dobre praktyki”.

  W dyskusji zgłaszano wątpliwości związane z wdrażaniem otwartego dostępu przez instytuty badawcze, które mogłyby znaleźć się w NIT i utracić osobowość prawną. Poruszano także sprawę kosztów związanych z polityką OD oraz możliwości uzyskania dofinansowania z MNiSW.

  Poniżej prezentacje prelegentów:

   

   

  Zespół roboczy ds. otrartego dostępu do publikacji naukowych. Dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. Instytutu Technik Innowacyjnych  EMAG

   

   

   

  Polityka otwartego dostępu w Polsce. Rekomendacje MNiSW. Piotr Kępski – Główny Specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW

   

   

   

  Wyniki ankiety - OD w Polsce. Piotr Kępski – Główny Specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW

   

   

  Polityka otwartego dostępu - dobre praktyki. Dr Jolanta Przyłuska – Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera

   

   

   

  materiały dodatkowe:

   - Polityka otwartości

   - Kierunki rozwoju Otwartego Dostępu

   - Otwarta Nauka - poradnik