Select language: en pl

    Cztery nowe projekty uzyskane przez IChTJ w ramach H2020

    W maju br. w Genewie odbyło się otwarcie projektu ARIES – Accelerator Research and Innovation for European Science and Society, w którym udział bierze Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W tym samym miesiącu IChTJ podpisał także umowy rozpoczynające realizację 3 innych projektów H2020, RIA, EURATOM fission: CHANCE Characterization of conditioned nuclear waste for its safe disposal in Europe, GENIORS GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies, TeaM Cables European tools and Methodologies for an efficient ageing management of nuclear power plant Cables. Projekty będą realizowane w latach 2017-2021.

    Instytut realizuje również 9 międzynarodowych projektów badawczych (Coordinated Research Programmes) w ramach umów z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). Jest to dowód na aktywne działania instytutów badawczych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich i funduszy zarządzanych przez agendy ONZ. Jest też wyrazem uznania instytucji międzynarodowych dla osiągnięć oraz wysokiego potencjału naukowego naszych jednostek.

    IChTJ jako jedyna instytucja naukowa w Polsce uzyskała zatwierdzoną przez Rząd RP nominację na tzw. Collaborating Centre MAEA. Posiada również Kartę Erasmusa przyznaną przez KE na lata 2014-2020, a w ramach prowadzonego przez Instytut międzynarodowego studium doktoranckiego kształci się obecnie 20 osób. Realizowany program studiów i badań  w zakresie chemii jądrowej i radiacyjnej oraz jądrowej inżynierii chemicznej jest programem unikatowym w skali kraju i jednym z wiodących w Europie.

    Źródło: IChTJ