Select language: en pl

  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych

  W dniach 5-6 czerwca 2017 r. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło się XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych.  W obradach uczestniczyło 120 przedstawicieli instytutów badawczych.

  I dzień Forum – 5 czerwca 2017 r.

  Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. Leszek Rafalski otworzył obrady Forum. Powitał zgromadzonych gości oraz przedstawicieli instytutów  badawczych.

  W pierwszym dniu obrad odbyła się debata pt. Narodowy Instytut Technologiczny – zagrożenie czy korzyść dla Polski? W krótkim wprowadzeniu do debaty prof. Leszek Rafalski przedstawił sytuację pionu instytutów badawczych, które w ciągu ostatnich lat podlegały procesowi restrukturyzacji, a zwłaszcza konsolidacji polegającej na łączeniu jednostek. Scharakteryzował również działalność instytutów w aspekcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Następnie dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB zapoznał uczestników Forum z tematyką dotyczącą Narodowego Instytutu Technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypracowanej przez RGIB koncepcji będącej alternatywą dla projektu ustawy o utworzeniu NIT zaproponowanego przez MNiSW. W debacie udział wzięli: prof. Wiesława Grajkowska z Komitetu Polityki Naukowej, Marek Kisilowski z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz dr Andrzej Krueger.

  W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele gremiów, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Radą Główną Instytutów Badawczych – m.in. prof. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, prof. Barbara Rymsza z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Joanna Maj-Marjańska z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Renata Rycerz i Piotr Świerczyński reprezentujący Krajowy Punkt Kontaktowy, Marta Niezgoda i Leszek Stypułkowski z Index Copernicus International.

  Kolejny punkt Forum stanowiło sprawozdanie Przewodniczącego RGIB z działalności Rady obejmujące okres od 20 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
  Następnie dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej RGIB przedstawił szczegółowe sprawozdanie z budżetu Rady Głównej. Po krótkiej dyskusji uczestnicy XXVI Forum Sprawozdawczego jednogłośnie udzielili Radzie Głównej absolutorium za okres sprawozdawczy. Jednogłośnie przyjęto również uchwałę dotycząca przyjęcia planu finansowego na 2018 rok.

  II dzień Forum – 6 czerwca 2017 r.

  Początkowa część obrad przeznaczona była na prezentację wyników prac Komisji RGIB ws. Narodowego Instytutu Technologicznego.

  Ważną częścią drugiego dnia Forum była dyskusja z udziałem Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Przedstawiciele instytutów badawczych mieli okazję zadać pytania Wiceministrowi NiSW oraz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń i ryzyk związanych utworzeniem Narodowego Instytutu Technologicznego. 

  Kolejny punkt obrad stanowiła dyskusja nad kierunkami działań RGIB. Zgromadzeni elektorzy oraz dyrektorzy instytutów badawczych rozmawiali na temat wyzwań stojących przed instytutami w najbliższym czasie. Składali również wnioski i postulaty, które będą zawarte w tworzonej obecnie Uchwale XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych.

  Na zakończenie Przewodniczący RGIB – prof. Leszek Rafalski podsumował dwudniowe obrady. Stwierdził, że były ono bardzo owocne, a uwagi i przemyślenia uczestników z pewnością będą stanowiły wytyczne dla Rady Głównej na kolejny rok pracy. Podejmowane  działania w najbliższym okresie będą dotyczyły najbardziej palącego aktualnie problemu dla naszego środowiska – projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z XXVI Forum Instytutów Badawczych, która wkrótce zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

  Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Jasiński

   

  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  IBD_7270
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  001/105 
  start stop bwd fwd