Select language: en pl

    IChTJ organizatorem Letniej Szkoły w ramach projektu ARIES

    W dniach 19-23 czerwca br. w Warszawie, w ramach projektu ARIES, współfinansowanego w ramach programu Horyzont 2020, odbyła się Letnia Szkoła Advanced application of electron beam accelerators zorganizowana przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

    Współorganizatorem wydarzenia była Międzynarodową Agencja Energii Atomowej reprezentowana przez dr. Sunila Sabharwala. W Letniej Szkole uczestniczyło czterdzieści osób z czternastu krajów. Uczestnicy reprezentowali sektor nauki, producentów urządzeń oraz użytkowników technologii. Część teoretyczna obejmowała wykłady, które odbyły się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Ich tematyka dotyczyła zastosowań akceleratorów elektronów w ochronie środowiska i medycynie, modyfikacji polimerów, aspektów dozymetrycznych oraz systemów zarządzania jakością. Program Szkoły obejmował również ćwiczenia praktyczne z zakresu dozymetrii promieniowania jonizującego oraz modyfikacji radiacyjnej polimerów, które odbyły się w Stacji Sterylizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycznych, Pracowni Radiacyjnej Modyfikacji Polimerów oraz Laboratorium Pomiaru Dawek Technologicznych IChTJ.

    Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa poświęcona m.in. perspektywom rozwoju oraz aspektom ekonomicznym technologii wykorzystujących akceleratory elektronów.

    Źródło, zdjęcia: IChTJ