Select language: en pl

  Uczestnictwo IChTJ w Jubileuszowej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie

  W dniu 29 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) pt. Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym, zorganizowana przez Zarząd Główny i Prezesów Oddziałów PTBR z okazji 50-lecia istnienia Towarzystwa oraz 150 rocznicy urodzin jego patronki. Eleganckie sale Pałacu Staszica gościły ponad 100 naukowców oraz nestorów nauki: chemików, biologów, fizyków, lekarzy.

  Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) Andrzej Przybycin.

  Sesję Jubileuszową otworzyła Prezes PTBR – prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek, która powitała uczestników spotkania, w szczególności osoby reprezentujące patronów honorowych oraz zaproszonych gości honorowych: przedstawicieli instytucji i towarzystw naukowych, wybitnie zasłużonych działaczy Towarzystwa (członkowie założyciele, członkowie honorowi, byli prezesi) oraz laureatów Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Po odczytaniu listów skierowanych do uczestników Sesji przez Ministra J. Gowina i Prezesa PAA A. Przybycina, wystąpili kolejno profesorowie – Andrzej Danysz, Jerzy Peńsko i Roman Broszkiewicz – twórcy PTBR, przedstawiając swoje wspomnienia z okresu narodzin Towarzystwa. Ponadto w imieniu dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – prof. Marka Jeżabka, wystąpił prof. Paweł Olko.

  Następnie prof. Antoni K. Gajewski w błyskotliwy sposób opowiedział o genezie i historii Towarzystwa w latach 1967-1985 (Od narodzin do dojrzałości), o atmosferze panującej w tym okresie w środowiskach naukowych w Polsce. Kolejnym wykładem była opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie wygłoszona przez Małgorzatę Sobieszczak-Marciniak – prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie i autorki książki o naszej wybitnej rodaczce.

  Podczas dwóch sesji naukowych wygłoszono wykłady z dziedziny radiobiologii (prof. Irena Szumiel oraz dr hab. Anna Gasińska), radioterapii (prof. Krzysztof Składowski), bioelektromagnetyzmu (prof. Marek Zmyślony), ochrony radiologicznej (dr  Paweł Krajewski), chemii radiacyjnej (dr hab. inż. Piotr Ulański) i energetyki jądrowej (prof. Andrzej G. Chmielewski). W trakcie Sesji obecni byli mi.in.: prof. Roman Broszkiewicz, dr Wojciech Głuszewski, dr Stanisław Latek, prof. Jacek Michalik, prof. Grażyna Przybytniak i prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz. W Komitecie Organizacyjnym Sesji pracowali kolejni przedstawiciele IChTJ: prof. Marcin Kruszewski, prof. Anna Lankoff, dr Sylwester Sommer i dr Maria Wojewódzka.

  Szczegółowy program i większość prezentacji można znaleźć na stronie internetowej PTBR: www.ptbr.org.pl/index.php/jubileuszowa-sesja-naukowa-ptbr/prezentacje-sesji-jubileuszowej.html

  Warto podkreślić, że od początku istnienia PTBR związanych jest z nim wielu pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (wcześniej IBJ), którzy mają duży wkład w rozwój Towarzystwa i realizację jego celów.

  Źródło: IChTJ