Select language: en pl

    8. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

    Instytut Lotnictwa zaprasza do udziału w 8. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Warszawie. Jest to jedyne w Europie spotkanie teoretyków i praktyków zajmujących się marketingiem nauki i badań naukowych.

    Celem Forum jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy. Forum będzie znakomitą okazją do zaprezentowania przed gośćmi z Europy osiągnięć polskich naukowców, specjalistów od marketingu oraz praktyków w dziedzinie promowania nauki i innowacyjności.

    Załączniki: Zaproszenie, Program