Select language: en pl

  Żegnamy śp. Alicję Skotnicką – byłą Dyrektor Biura Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych

  Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 17 września 2017 r. zmarła mgr Alicja Skotnicka – Kierownik Działu Informacji i Promocji Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W latach 1998-2007 była Dyrektorem Biura Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz członkiem władz Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko–Dąbrowskiego.

  Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w IMN, w którym pracowała od ukończenia studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodnicząca Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki w obecnej kadencji, a w przeszłości m.in. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSN Instytutów Badawczych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność” w IMN w 1980 r.

  Ostatnie pożegnanie śp. Alicji Skotnickiej odbędzie się w środę 20 września 2017 r. O godz. 11.00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach przy Pl. Wszystkich Świętych odprawiona zostanie Msza św. żałobna. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120.

  *****
  SIT TIBI TERRA LEVIS