Select language: en pl

  Międzynarodowa konferencja PLASMA-2017

  W dniach 18-22 września br. w salach Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja PLASMA-2017 International Conference on Research and Applications of Plasmas zorganizowana przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

  Konferencje nazwane skrótowo „PLASMA” są organizowane od ponad 20 lat z udziałem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy i są poświęcone wymianie informacji naukowej dotyczącej badań w najważniejszych obszarach fizyki i zastosowań plazmy. Ostatnie trzy konferencje (PLASMA-2013, PLASMA-2015 i PLASMA-2017) zostały zorganizowane przez ten Instytut w Warszawie.

  Program konferencji PLASMA-2017 obejmował następujące obszary tematyczne: procesy elementarne w fizyce plazmy i plazma niskotemperaturowa, plazma w tokamakach i stelleratorach, plazma laserowa i inercyjna fuzja termojądrowa, plazma wytwarzana w wyładowaniach typu Z-pinch oraz urządzeniach typu plasma-focus, plazma kosmiczna i laboratoryjna astrofizyka oraz metody diagnostyki plazmy i zastosowania plazmy.

  Plenarne referaty wygłosili znakomici naukowcy z wiodących ośrodków badawczych: A. Bogaerts, University of Antwerp, Holandia; A. Bartnik, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska; J. Mendonca, Instituto Superior Tecnico, Portugalia; Ch. Biedermann, Max Planck Institute for Plasma Physics, Niemcy; T. Morisaki, National Institute for Fusion Science, Japonia; S. Atzeni, Sapienza University of Rome, Włochy; J. Badziak, IFPiLM, Polska; D. B. Sinars, Sandia National Laboratories, USA; E. J. Lerner, Lawrenceville Plasma Physics, Inc., USA; F. Taccogna, CNR, Włochy; Z. Kłos, Space Research Centre, Polska; R. Reichle, ITER Organization, Francja; M. Kubkowska, IFPiLM, Polska; Y. Kazakov, LPP-ERM/KMS, Belgia; S. Morita, National Institute of Fusion Science, Japonia; K. Jakubowska, CELIA, Université de Bordeaux, Francja; O. Rosmej, Helmholtzzentrum GSI-Darmstadt, Niemcy; R.S. Rawat, National Institute of Education, Singapur, M.L. Da Silva, Instituto Superior Technico, Portugalia; A. Murari, JET PMU, Wielka Brytania.

  Podczas konferencji przedstawiono również 29 komunikatów ustnych oraz 32 plakaty prezentujące wyniki prac naukowych. Sesje plakatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, będąc okazją zarówno do swobodnej wymiany doświadczeń między naukowcami, jak i nawiązywania współpracy.

  W konferencji wzięło udział 85 uczestników z 18 krajów, m. in. Republiki Czeskiej, Japonii, Rosji, Chin oraz USA, z czego prawie jedną trzecią stanowiły kobiety.

  Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w dwóch czasopismach naukowych: Laser and Particle Beams oraz Journal of Physics: Conference Series.

  Tegoroczna edycja konferencji PLASMA-2017 wspierana była przez firmy: Phoenix Systems, LOT-Quantum Design, PREVAC i HIDEN Analytical.

   

  Informacja prasowa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy