Select language: en pl

  Sukces IChTJ na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017

  W dniach 9 – 11 października 2017 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 11 edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017”. Jest to jedno z największych wydarzeń w Polsce promujące wynalazczość i innowacje. Wystawa corocznie organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

  W wystawie udział wzięli wynalazcy z całego świata, wywodzący się ze środowisk naukowych, instytutów badawczych, innowacyjnych przedsiębiorstw a także uczniowie, studenci oraz twórcy indywidualni.

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprezentował 6 wynalazków, które dzięki swojej innowacyjności zostały docenione przez międzynarodowe jury.  Kapituła Konkursu przyznała IChTJ następujące nagrody:

  –  Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek Sposób wytwarzania radioizotopowego znacznika i znacznik radioizotopowy. Autorzy:  mgr inż. Tomasz Smoliński,
  dr inż. Patryk Wojtowicz, prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski;

  –  Złoty medal za wynalazek Sposób redukcji wysokich stężeń tlenków azotu w gazach odlotowych z wysokoprężnych silników Diesla. Autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski, dr Janusz Licki, dr hab., prof. IChTJ Yongxia Sun, mgr inż. Ewa Zwolińska, dr inż. Zbigniew Zimek, mgr inż. Aleksandra Błocka;

  –  Złoty medal za wynalazek Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i w fermentorze. Autorzy: inż. Adam Kryłowicz, inż. Janusz Usidus, prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski, inż. Kazimierz Chrzanowski;

  –  Złoty medal za wynalazek Sposób higienizacji osadów ściekowych. Autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski, dr inż. Jacek Palige, dr inż. Otton Roubinek, dr inż. Zbigniew Zimek, mgr inż. Urszula Gryczka, inż. Janusz Usidus, Krzysztof Pietrzak, prof. Rob Edgecock;

  –  Złoty medal za wynalazek Sposób otrzymywania diagnostycznej ilości radionuklidu 43Sc. Autorzy: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz, mgr inż. Rafał Walczak, dr Agnieszka Majkowska-Pilip;

  –  Złoty medal za wynalazek Sposób otrzymywania diagnostycznych ilości radionuklidu 99mTc. Autorzy: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz, mgr Magdalena Gumiela.