Select language: en pl

    Przedstawiciele RGIB na II Forum Inteligentnego Rozwoju

    Zrównoważony i inteligentny rozwój Polski był głównym tematem II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dniach 23-24 października br. w podrzeszowskiej Jasionce. Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego G2A Arena przybyli naukowcy, politycy, przedstawiciele samorządu i biznesu, aby dyskutować o kierunku, w jakim podąża polska gospodarka. Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentowali, m.in. prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący, dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący, dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw., dr inż. Cezary Możeński, prof. nadzw.

    Motywem przewodnim dwudniowego Forum były nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne jako gwarant inteligentnego rozwoju. Poszczególne bloki tematyczne dotyczyły, m.in. współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami naukowymi, kreatywnego rozwoju gospodarczego samorządów, regionalnych programów operacyjnych, bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, technologii przyszłości w motoryzacji,  koncepcji smart city i komercjalizacji wyników prac B+R.

    Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zabrał głos w dyskusji podczas sesji otwarcia pt. Plan dla Polski – nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne oraz żywnościowe gwarantem inteligentnego rozwoju, a takżew panelu dotyczącym nowej strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego. Wystąpienie na temat własności intelektualnej miał dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB. Ważną problematyką podejmowaną podczas Forum było bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej. Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego tej tematyce wypowiedział się dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw.
    Dr inż. Cezary Możeński, prof. nadzw. przedstawił swoje stanowisko w dyskusji na temat innowacyjnego rolnictwa organicznego i precyzyjnego.