Select language: en pl

    Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICDMP w IFPiLM

    W dniach 22-23 września 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Naukowego Międzynarodowego Centrum Badania Gęstej Namagnesowanej Plazmy (International Centre for Dense Magnetised Plasmas - ICDMP). Wzięli w nim udział naukowcy z 13 krajów (Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Indie, Malezja, Niemcy, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Ukraina, Włochy oraz Polska), nominowani przez odpowiednie organizacje rządowe.

    W trakcie spotkania polskie kierownictwo ICDMP przedstawiło sprawozdanie z realizacji zadań Centrum w ostatnim roku (październik 2016 – wrzesień 2017) oraz plan prac Centrum na następny rok. Uczestnicy spotkania zaprezentowali również najnowsze wyniki badań problemów gęstej namagnesowanej plazmy, uzyskane w swoich laboratoriach (11 referatów).

    Międzynarodowe Centrum Plazmy Namagnesowanej działa w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy od 1993 roku. Utworzone pod auspicjami UNESCO Centrum ma na celu koordynację badań w układach plasma focus – głównie w największym w Europie układzie PF-1000U, działającym w IFPiLM. Badania wykonywane w Centrum są realizowane w ścisłej współpracy międzynarodowej i krajowej, z środków finansowych MNiSW oraz w ramach projektów EUROfusion i grantów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

    Strona internetowa ICDMP: http://www.icdmp.pl/