Select language: en pl

    Zapraszamy na Europejski Dzień Brokerski w obszarze ENERGIA, który odbędzie się w Brukseli w dniu 17 listopada 2010.
    Głównym założeniem spotkania jest nawiązanie współpracy między partnerami z całej Europy w celu przygotowania wspólnych projektów na ogłoszone konkursy w priorytecie Energia, na które termin składania wniosków upływa 7.04.2011 r.

    Więcej informacji na temat Dnia Brokerskiego. Termin zgłaszania swojego udziału w Dniu Brokerskim: 3 listopada 2010.

    Zapraszamy do publikacji swojego profilu, nawet przy braku możliwości osobistego uczestnictwa w wydarzeniu.