Select language: en pl

    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wyróżniony nagrodą „Laur Innowacyjności”

    14 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej Gali podsumowano siódmą edycję Konkursu FSNT-NOT „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej uzyskał Złoty Laur Innowacyjności za projekt Wysokowydajna polska technologia uzyskiwania biometanu i wytwarzania nawozu organicznego. Istota rozwiązania jest przedmiotem dwu opisów wynalazczych: Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i w fermentorze (autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski, mgr inż. Adam Kryłowicz, mgr  inż. Janusz Usidus, mgr inż. Kazimierz Chrzanowski) oraz Sposób higienizacji osadów ściekowych (autorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski, dr inż. Jacek Palige, dr inż. Otton Roubinek, dr inż. Zbigniew Zimek, mgr inż. Urszula Gryczka, mgr inż. Janusz Usidus, Krzysztof Pietrzak, prof. Rob Edgecock).

    Warto podkreślić, że oba wynalazki zostały wyróżnione złotymi medalami na  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017. Pierwszy z patentów został też wcześniej nagrodzony złotym medalem  w trakcie XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013” oraz srebrnym medalem podczas 65. edycji targów „IENA 2013” w Norymberdze. Więcej o gali  https://enot.pl/aktualnosci/item/1138-vii-laur-innowacyjnosci

    Źródło, zdjęcia: IChTJ