Select language: en pl

  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”

  XV jubileuszowa gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 24 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców z Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Podczas uroczystości  przyznano również „Perły Innowacji” czyli PROGRESS 2017. Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek – Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrała firmy oraz jednostkę naukową, które są liderami innowacji i wprowadzają nowatorskie rozwiązania.

  Do grona najbardziej innowacyjnych firm zaliczono:

  –   w kategorii Przedsiębiorstwo – Grupę Azoty S.A. oraz Global Control 5 Sp. z o.o.;

  –   w kategorii Jednostka Naukowa – Wojskowy Instytut Medyczny.

  Wojskowy Instytut Medyczny (WIM)należy do największych, wieloprofilowych, o najwyższym stopniu referencyjności, placówek służby zdrowia w Polsce. Co roku blisko 3 tysiące pracowników z 40 klinik i zakładów WIM niesie pomoc ok. 100 tys. chorym.

  Szpital na Szaserów jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym wojskowej służby zdrowia. Zawsze występował w roli pioniera, lidera i inicjatora w dziedzinie badań naukowych.

  Działalność naukowo-dydaktyczna Wojskowego Instytutu Medycznego obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych, opracowanie analiz, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych, w tym dla wojskowej służby zdrowia oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. Kadra Instytutu to przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści. To dzięki ich pracy i wysiłkowi wzrasta poziom badań naukowych odpowiadający standardom światowym. Realizacja zadań statutowych przez Wojskowy Instytut Medyczny ma istotny wpływ na poziom wojskowej służby zdrowia i zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych.

  Szczególnym osiągnięciem WIM jest nowatorska metoda prowadzenia zabiegów kadriologicznych i kardiochirurgicznych – ablacji migotania przedsionków techniką torakoskopową tzn. poprzez wprowadzone do klatki piersiowej przez specjalne porty kamery oraz narzędzi, bez jej otwierania. Ten typ operacji należy do najbardziej innowacyjnych we współczesnej kardiochirurgii. Metoda łączy wysoką skuteczność eliminacji arytmii z najniższym poziomem inwazyjności chirurgicznej – i co za tym idzie – minimalnym ryzykiem operacyjnym. Dostęp torakoskopowy zapewnia szybką rekonwalescencję i krótki czas pobytu w szpitalu.

  Na uwagę zasługuje supernowoczesna Pracownia Symulacji Medycznej, która służy do przeprowadzania szkoleń dla lekarzy, ratowników, osób bez wykształcenia medycznego z wojska, innych służb oraz cywili. Prowadzone w pracowni zajęcia odbywają się z wykorzystaniem zaawansowanych trenażerów, typowej aparatury medycznej oraz najnowocześniejszych na polskim rynku symulatorów pacjenta, tzw. HPS- Human Patient Simulator. Są to skomplikowane urządzenia, odwzorowujące sylwetkę człowieka, które odpowiednio zaprogramowane odtworzą fizjologiczne reakcje organizmu. Fantomy reagują np. na wstrząs krwotoczny, zatrzymanie krążenia, odmę prężną czy inne poważne obrażenia oraz na procedury ratunkowe lub podane leki. Wszystko monitoruje komputer i instruktorzy ukryci za weneckim lustrem. Kursanci ćwiczą także w trudnych warunkach, np. w ciemności, pod ostrzałem. Sprzęt wykorzystywany w pracowni można bez problemu przenosić tak, aby szkolenia realizować na poligonie lub w jednostce wojskowej.

  Wojskowy Instytut Medyczny włącza się aktywnie w projekt budowy nowoczesnej onkologii w Polsce. Jest ośrodkiem wyposażonym w możliwości pozwalające uczestniczyć w kolejnej fazie nowoczesności w medycynie, jaką jest zamiana do niedawna śmiertelnych chorób onkologicznych w schorzenia przewlekłe o kontrolowanym przebiegu.  W nowo otwartym Zakładzie Radioterapii oraz zmodernizowanej Klinice Onkologii pracuje zespół fachowców o uznanej renomie, zaangażowanych w leczenie na najwyższym poziomie oraz prowadzący badania nad istotą raka. Współdziała w tym w zakresie z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie. Zakład Radioterapii wyposażony jest w linię terapeutyczną, która zawiera dwa przyspieszacze liniowe (aparaty do napromieniania), posiadające wszystkie najnowsze rozwiązania techniczne. Umożliwia to zastosowanie – w sposób precyzyjny i bezpieczny – najnowszych technik radioterapii.

   

  Zdjęcia: Łukasz Giersz

  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”
  1/9 
  start stop bwd fwd