Select language: en pl

Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

 

13 grudnia  br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się piąte posiedzenie RGIB IX kadencji.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i powitanie gości

2.      Informacja o bieżącej działalności Rady Głównej

3.      Przedstawienie propozycji RGIB poprawek do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

4.      Przyszłość instytutów badawczych

5.      Informacja o nowych przedstawicielach instytutów badawczych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6.      Wolne wnioski

Tematykę obrad zdominowała problematyka dotycząca projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

 

Zdjęcia: Krzysztof WłodarczykV posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
V posiedzenie RGIB IX kadencji
01/38 
start stop bwd fwd