Select language: en pl

  Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

   

  13 grudnia  br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się piąte posiedzenie RGIB IX kadencji.

  Porządek obrad:

  1.      Otwarcie posiedzenia i powitanie gości

  2.      Informacja o bieżącej działalności Rady Głównej

  3.      Przedstawienie propozycji RGIB poprawek do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

  4.      Przyszłość instytutów badawczych

  5.      Informacja o nowych przedstawicielach instytutów badawczych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  6.      Wolne wnioski

  Tematykę obrad zdominowała problematyka dotycząca projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

   

  Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  V posiedzenie RGIB IX kadencji
  01/38 
  start stop bwd fwd