Select language: en pl

  Centrum Akceleratorowe IChTJ najszerzej wykorzystywaną polską infrastrukturą badawczą przez jednostki z całego świata

  W roku 2010 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,  za zgodą rządu RP, został mianowany na Collaborating Centre Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W wyniku  modernizacji Centrum, m.in. zakończeniu budowy nowego akceleratora liniowego nominacja ta po wnikliwej ocenie komisji eksperckiej MAEA została przedłużona na lata 2016-2020.

  Na całym świecie w tej dziedzinie nominowanych jest pięć instytucji: National Center for Electron Beam Research (NCEBR, USA),Advanced Radiation Technology Institute (ARTI, an affiliate of the Korea Atomic Energy Research Institute), Malaysian Nuclear Agency (MNA, Malaysia), National Institute of Nuclear Research (ININ, Mexico), Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT, Poland).

  W dniach 27-30 listopada 2017 r.  w Wiedniu odbyło się spotkanie The Evolving Role of the IAEA Collaborating Centres in the Advancement of Radiation Processing Applications,  podczas którego podsumowano rezultaty działalności poszczególnych centrów i nakreślono ich rolę w rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej między 169 państwami członkami MAEA (agenda ONZ).

  W trakcie spotkania wysocy urzędnicy i koordynatorzy programów naukowych MAEA podkreślili rolę IChTJ w zapewnieniu infrastruktury badawczej do wspólnych badań, kursów i workshopów. W roku 2016 Instytut uruchomił i uzyskał pierwszą wiązkę ze zbudowanego wg własnego projektu akceleratora LAE 10/15 o energii wiązki 10 MeV i mocy 15kW. Baza naukowa IChTJ obejmuje szereg akceleratorów elektronów o różnych parametrach.

   

  Typ akceleratora

  IChTJ

  Energia i

  moc wiązki

  Uwagi

  AS 2000

  elektrostatyczny

  0,1 - 2 MeV

  0,2 kW

  Badania z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej

  IŁU 6

  rezonansowy HF

  0,5 - 2 MeV

  20 kW

  Instalacja pilotowa obróbki radiacyjnej

  ELEKTRONIKA

  liniowy UHF

  10 MeV

  10 kW

  Sterylizacja radiacyjna

  ELEKTRONIKA

  liniowy UHF

  10 MeV

  10 kW

  Radiacyjna obróbka żywności

  LAE 10

  liniowy UHF

  10 MeV

  Badania z zakresu chemii radiacyjnej

  LAE 10/15

  Liniowy UHF

  10 MeV

  (15 kW)

  Technika radiacyjna

   

  Niezbędnym wsparciem CC jest działalność dwu laboratoriów akredytowanych, prowadzących testy międzylaboratoryjne w Europie.  W latach 2013-2016 w ramach działań z IAEA i EU w 5 workshopach, kursach i stażach badawczych uczestniczyło 97 osób z wielu krajów świata. Rezultatem współpracy z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CC jest 45 wspólnych publikacji. 

  Istnienie  Centrum pozwoliłonawdrożenie projektuErasmus+ Joint innovative training and teaching/learning program in enhancing development and transfer knowledge of application of ionizing radiation in materials processing”.  W ramach projektu zorganizowano cztery kursy dla 88 studentów z 7 instytucji z 6 krajów (Polska – 7 osób,  Francja – 6, Litwa – 24, Rumunia – 13, Włochy – 25, Turcja – 13). Otrzymali oni po 9 punktów ECTS. Warsztaty były prowadzone przez 13 wykładowców (Polska – 4 osoby,  Francja – 2, Litwa – 1, Rumunia – 1, Włochy – 3, Turcja – 2).

  Dzięki tym działaniom IChTJ został włączony do realizacji dużego projektu H2020 ARIES Accelerator Research and Innovation for European Science and Society finansowanego w ramach działaniaH2020-EU.1.4.1.2. Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest. W projekcie bierze udział 41 ośrodków: laboratoriów akceleratorowych, instytutów naukowych, uniwersytetów i przedstawicieli przemysłu z 18 krajów (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania). Koordynatorem projektu jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN.

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, przy współudziale AGH, zorganizował konferencję Nutech-14,  która odbyła się w dniach 21-24 września 2014 r. w Warszawie. W konferencji tej udział wzięło 130 uczestników, w tym goście z Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Francji, Litwy, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Brazylii, Bangladeszu, Japonii, Chin i Korei Południowej. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało 48 prezentacji ustnych, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 66 posterów. Trzeci dzień konferencji wypełniła sesja zorganizowana wspólnie z Politechniką Warszawską w ramach International Nuclear Energy Congress. Była ona w całości poświęcona przyszłości energetyki jądrowej w Polsce: zagadnieniom bezpieczeństwa, aspektom inżynierskim obiektów jądrowych, programom badawczym i kształceniu kadr.

  Ponadto w ramach projektu EuCard-2 EU oraz przy współpracy z IAEA zorganizowano w Warszawie dwie konferencje poświęcone technice akceleratorowej. Pierwsza z nich została zorganizowana 6-7 listopada 2014 r. i dotyczyła The industrial and environmental application of elektron beam. Wzięło w niej udział 20 wykładowców i 35 uczestników reprezentujących 6 krajów.

  W dniach 29-30 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności, dotyczące problematyki napromieniowania oraz kontroli napromieniowania żywności pt. „Napromieniowanie żywności - kontrola, wykrywanie, metodyka badań”. Laboratorium (SLINŻ) od 19 czerwca 2012 r. posiada status Laboratorium Referencyjnego nr 5, powołanego przez Ministra Zdrowia RP. W szkoleniu wzięło udział dwudziestu dwóch przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z całego kraju. Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się w sali seminaryjnej IChTJ. Uczestników powitał Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. inż. Jacek Michalik. Profesor udzielił obszernych informacji o Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej oraz o Samodzielnym Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności.  

  W dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbył się Workshop „Low energy electron beams for industrial and environmental applications”, organizowany w ramach projektu EuCARD-2 i współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu 7PR, którego celem była integracja działań na rzecz badań i rozwoju technologii akceleratorów cząstek. Współorganizatorami konferencji były Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Politechnika Warszawska. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób z 10 krajów reprezentujących sektor nauki, producentów urządzeń oraz użytkowników technologii. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Innowacji PW.

  W dniach 19-23 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się Letnia Szkoła Advanced application of electron beam accelerators organizowana przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej we współpracy z Międzynarodową Agencja Energii Atomowej, reprezentowaną przez dr. Sunila Sabharwala, w ramach projektu ARIES współfinansowanego w ramach programu H2020. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób z 14 krajów reprezentujących sektor nauki, producentów urządzeń oraz użytkowników technologii.

   

  Źródło: IChTJ