Select language: en pl

  Rekomendacje ws. budowy reaktora jądrowego przyjęte przez Ministerstwo Energii

  Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych – pracujący pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych – przedstawił Ministerstwu Energii raport. Zespół przeprowadził szczegółową analizę wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C. Spośród analizowanych technologii zarekomendował, jako optymalne, reaktory chłodzone helem (High Temperature Gas-cooled Reactors – HTGR).

  Wdrożenie tej technologii jako źródła ciepła przemysłowego np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny i obniżyło poziom emisji CO2, a jednocześnie postawiłoby nasz kraj w czołówce krajów rozwijających najbardziej zaawansowane technologie jądrowe– powiedział Józef Sobolewski – dyrektor Departamentu Energii Jądrowej ME podczas podsumowującego posiedzenia zespołu, które odbyło się 11 stycznia 2018 r. w siedzibie resortu.

  Innowacyjna gospodarka

  Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe zaliczane są do najnowszej IV generacji. Ich wdrożenie wpisuje się w budowę innowacyjnej gospodarki, opartej na zaawansowanych technologiach. Projekt został ujęty w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i jest realizowany niezależnie od programu budowy elektrowni jądrowych.

  Bezpieczeństwo

  Reaktory wysokotemperaturowe mają o wiele wyższą temperaturę na wyjściu z reaktora, niż zwykłe reaktory wodne w elektrowniach jądrowych, dlatego do ich chłodzenia wykorzystuje się inne materiały np. hel. W tego typu reaktorach wraz ze wzrostem temperatury reakcja łańcuchowa zrywa się samoistnie i – ze względu na konstrukcję oraz specjalny sposób przygotowania paliwa – nie ma możliwości stopienia się rdzenia reaktora. Przeprowadzone próby na reaktorach eksperymentalnych, w których przerwano chłodzenie rdzenia, potwierdziły tę zasadę. Reaktory w przeciągu kilku dni wychładzały się same. 

  Mniejsze zapotrzebowanie na gaz ziemny

  Analiza zespołu wykazała, że przy zapewnieniu korzystnego kredytowania inwestycji, cena pary z HTGR może być porównywalna z ceną pary z kotłów gazowych. Wdrożenie technologii HTGR w Polsce zmniejszyłoby import gazu ziemnego i zwiększyło pulę CO2 dostępną dla innych źródeł wytwarzania, co wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

  Koszt i harmonogram realizacji

  Uruchomienie środków na projekt reaktora w latach 2019-2023 umożliwiłoby podejmowanie decyzji o inwestycjach w konkretnych lokalizacjach po 2023 r. i budowę pierwszego HTGR do 2031 r. Koszt projektowania i licencjonowania HTGR oszacowano na 500 mln zł, zaś koszt budowy pierwszego HTGR o mocy 165MWth na 2 mld zł netto.

  Zespół 

  Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych został powołany Zarządzeniem Ministra Energii z lipca 2016 roku.  Formalnie zakończył swoją pracę 11 stycznia 2018 r. Pracował pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Raport dostępny jest na stronie Ministerstwa Energii: http://www.me.gov.pl/node/28011