Select language: en pl

  Wybitni inżynierowie nagrodzeni – przyznano statuetki „Złotego Inżyniera 2017”

  28 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXIV plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”. Organizatorem plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. „Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana już od 23 lat wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania.

  Tytuły przyznawane są w kategoriach: High-tech, Zarządzanie, Menadżer, Ekologia, Nauka,  Jakość oraz Młody Inżynier. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł Honorowego Złotego Inżyniera przyznawany tym osobom, które mając wykształcenie techniczne, odniosły sukces na zupełnie innym polu działalności zawodowej.

  Uroczysta gala zgromadziła  wybitne osobistości świata polityki, nauki, biznesu i kultury. Wśród zaproszonych gości obecni byli, m.in.: Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Lewandowski – Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Michał Kleiber – Ambasador Komisji Europejskiej, członek Kapituły Orderu Orła Białego, Mariusz Bartosewicz – przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju, prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, prof. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej. Obecni byli także członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, dla których podsumowanie plebiscytu „Złoty Inżynier” jest okazją do spotkania się z gronem najwybitniejszych przedstawicieli środowiska technicznego.

  Wśród laureatów XXIV edycji plebiscytu „Złoty Inżynier 2017” są przedstawiciele instytutów badawczych:

   - dr inż. Dariusz Litwin z Instytutu Optyki Stosowanej, laureat amerykańskiej nagrody „Theodore Maiman Award” – „Srebrny Inżynier” w kategorii   Innowacje,

   - mgr inż. Elżbieta Gruszka – pełnomocnik dyrektora ds. jakości w Głównym Instytucie Górnictwa, laureatka XX edycji Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości im prof. E. Kindlarskiego – „Wyróżniony Inżynier” w kategorii Jakość,

   - dr inż. Piotr Szymański – kierownik Zakładu Mięsa i Tłuszczu w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, organizator i juror cyklicznych konkursów dotyczących jakości produktów mięsnych – „Wyróżniony Inżynier” w kategorii High-tech,

   - dr Grażyna Żak z Instytutu Nafty i Gazu-PIB, członek Rady Naukowej Instytutu, zajmuje się opracowywaniem technologii wytwarzania dodatków do paliw i biopaliw stosowanych w silnikach spalinowych, autorka wielu patentów – „Wyróżniony Inżynier” w kategorii Nauka.

  Tytuł „Młodego Inżyniera 2017” otrzymał dr inż. Piotr Świątek – dyrektor ds. technicznych współpracującego z RGIB Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

  Uroczystość zakończył krótki występ Honorowego Złotego Inżyniera XXIV plebiscytu, solisty scen operowych – tenora Leszka Świdzińskiego, założyciela Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej.