Select language: en pl

  IF rozpoczął realizację czteroletniego projektu ORBIS

  1 marca 2018 r. Instytut Farmaceutyczny (IF) rozpoczął realizację czteroletniego (2018-2022) projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support), w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020. Inicjatywa utworzenia międzynarodowego konsorcjum i całego projektu powstała w IF w Warszawie, a jej autorem jest dr Piotr Rudzki, Kierownik Zakładu Farmakokinetyki.

  Na potrzeby realizacji programu, powstało Konsorcjum składające się z 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA. Projekt stanowi odpowiedź na aktualne wyzwanie naukowe, gospodarcze i społeczne, jakim jest zwiększenie skuteczności i produktywności procesu rozwoju leków, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych. Drogą do sukcesu jest interdyscyplinarna współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z sektorem R&D podmiotów komercyjnych, w celu integracji badań nad lekiem.

  Wśród pozostałych partnerów w Konsorcjum znajdują się: Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

  W ramach Programu pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami, nastąpi wymiana pracowników służąca poszerzaniu i transferowi wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności oraz opracowywaniu nowych publikacji i patentów.

  Funkcję lidera Konsorcjum będzie pełnił Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Koordynatorem projektu została prof. dr hab. Janina Lulek, Kierownik Zakładu Technologii Farmaceutycznej z UMP, a współkoordynatorem prof. dr hab. Andrzej Kutner z IF.

  Wysokość dofinansowania Projektu dla Instytutu wynosi ponad 819 tys. EUR.

  Źródło: Instytut Farmaceutyczny