Select language: en pl

    Współpraca IOd z trzema instytucjami naukowymi

    W dniu 16 lutego 2018 r. w rektoracie AGH podpisano umowę o prolongowaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą, niemieckim Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS, Germany) Instytutem Odlewnictwa oraz Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN.

    Umowa stanowi kontynuację Listu Intencyjnego (Memorandum of Understanding), podpisanego w Instytucie Odlewnictwa 15 lutego 2013 r. i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w ramach przyszłych projektów naukowo-badawczych, finansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej. Współpraca stron będzie skupiać się na polu zaawansowanych materiałów, badaniach nieniszczących i nanoanalizie.

    Sygnatariuszami umowy byli:

    –  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy AGH, czł. koresp. PAN,

    –  prof. dr Ehrenfried Zschech, Department Head, IKTS Germany,

    –  prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak, dr h.c., doradca naukowy Instytutu Odlewnictwa,

    –  prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, czł. koresp. PAN.

     

    Fot. Zbigniew Sulima