Select language: en pl

  Zaproszenie do udziału w KonkursieTECHNICUS

                                                                            

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

  Nagrody Technicus są przyznawane raz do roku podczas Targi Książki Akademickiej i Naukowej, które od kilku lat odbywają się w maju na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podsumowanie tegorocznej edycji  Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2018 r.

  Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

  Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko uczelni technicznych.

  Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii.

  Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim, a data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2016 r.

  Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy – wydawcy oraz przedstawiciele organizatora.

  Nagrody Technicus przyznawane są dwuetapowo:

  –   pierwszy etap to etap nominacji,

  –   drugi etap to wybór Laureatów.

  W etapie pierwszym każdy z członków Kapituły spośród tytułów nadesłanych na konkurs wskazuje w każdej kategorii po 3 pozycje, które jego zdaniem powinny przejść do dalszego etapu. W efekcie powstaje tzw. krótka lista obejmująca po trzy tytuły każdej kategorii.

  W etapie drugim członkowie Kapituły, po zapoznaniu się z wydawnictwami nominowanymi w etapie pierwszym, wybierają w każdej kategorii po 3 tytuły, gdzie za pierwsze miejsce członek Kapituły przyznaje - 3 pkt., za drugie - 2 pkt., a za trzecie - 1 pkt.

  Punkty są przyznawane za wybór tematu wydawnictwa, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory wydawnicze.

  Książki, które w swoich kategoriach otrzymają sumarycznie największą liczbę punktów, zostają Laureatami nagród TECHNICUS.

  Termin nadsyłania wydawnictw na konkurs upływa 25 kwietnia 2018 r.

  Wydawnictwa należy przesłać na adres:

  FSNT-NOT

  00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

  z dopiskiem:„TECHNICUS”

  Załącznik: Regulamin Konkursu TECHNICUS