Select language: en pl

  „ARCHIMEDES 2018” – innowacje instytutów badawczych docenione

  W dniach 5 – 8 kwietnia br. odbył się XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2018”. Organizatorem wspólnego stoiska polskich wynalazców była Agencja Promocyjna INVENTOR – wyłączny przedstawiciel moskiewskiej wystawy na Polskę.  Patronat nad  ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych i Fundacja Kobiety Nauki.

  W polskim stoisku zaprezentowano czternaście innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie i prywatne przedsiębiorstwa.

  Najwyższą nagrodę – złote medale otrzymały:

   - Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT i Instytut Chemii Fizycznej PAN za Sposób  wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego i benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości paliw,

   - Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. za Sposób oceny zmiany niektórych  właściwości paliw w czasie magazynowania,

   - Instytut Transportu Samochodowego za Sposób i układ do kontroli właściwości świetlnych oraz ustawienia świateł reflektora samochodowego zainstalowanego na pojeździe (analizator świateł),

   - Instytut Metali Nieżelaznych za Technologię otrzymywania stopów normowanych miedzi i aluminium z frakcji metalicznych pochodzących z przerobu odpadów ZSEE lub kabli Cu i Al.

  Wystawa Archimedes w Moskwie jest jednym z największych i najbardziej znanych światowych wydarzeń tego typu. Przez lata organizatorzy wypracowali sobie dużą renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów różnych branż z całego świata. Tegoroczna edycja salonu zgromadziła blisko 700 wynalazków z 28 krajów świata.