Select language: en pl

    Seminarium Obróbki Plastycznej podczas targów ITM Polska 2018

    Instytut Obróbki Plastycznej zaprasza do udziału w Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 r. w godz. 09.30–14.00 w Poznaniu podczas Targów ITM Polska 2018.

    Seminarium po raz kolejny stanowi platformę bezpośredniego spotkania przedstawicieli nauki i przemysłu. Problematyka edycji 2018 seminarium obejmuje zagadnienia technologiczne i materiałowe obróbki plastycznej objętościowej (w tym walcowania), obróbki blach oraz maszyn, urządzeń i narzędzi, w powiązaniu z projektami, w których realizacji uczestniczy Instytut Obróbki Plastycznej.

    Szczegóły na stronie: http://www.inop.poznan.pl/seminarium-obrobki-plastycznej-06-06-2018-r