Select language: en pl

  Wizyta Dyrektora Agencji Energii Jądrowej OECD w NCBJ

  29 maja br. Narodowe Centrum Badań Jądrowych odwiedził William D. Magwood IV – Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z towarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył Andrzej Piotrowski – doradca Ministra Energii, a udział wzięli w nim także prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze – kierownictwo NCBJ z Dyrektorem, prof. Krzysztofem Kurkiem na czele.

  Prezentacje i rozmowy koncentrowały się wokół perspektyw wykorzystania energii jądrowej w Polsce, ważny jednak był także aspekt międzynarodowy zagadnienia. Prof. Grzegorz Wrochna, pełnomocnik Dyrektora NCBJ, przedstawił prezentację na temat prac nad wykorzystaniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR) na potrzeby gospodarki, a przede wszystkim na potrzeby przemysłu chemicznego. Dyrektor Magwood z dużym zainteresowaniem przyjął zaprezentowane informacje. W dyskusji plenarnej i kuluarowej podkreślał międzynarodowe znaczenie rozwoju technologii HTR. Projekt budzi duże nadzieje – badaniami i nowymi technologiami są zainteresowane kluczowe podmioty gospodarcze, a w zaplanowanej jesienią w Warszawie wielkiej konferencji międzynarodowej organizowanej przez prof. G. Wrochnę udział weźmie kilkuset delegatów ze wszystkich kontynentów.

  Z kolei prof. Andrzej Chmielewski w swoim referacie zwrócił uwagę m.in. na znaczenie współpracy IChTJ z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) oraz w ramach realizowanych projektów europejskich. Przypomniał, że spośród 167 krajów członkowskich IAEA, tylko jedna piąta posiada reaktory energetyczne, podczas gdy niemal wszystkie korzystają z technologii jądrowych w medycynie i przemyśle.

  Zwieńczeniem spotkania była wizyta gości w reaktorze badawczym Maria i w działającym w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM.

  *****

  William D. Magwood IV kieruje Agencją Energii Jądrowej (NEA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) od 2014 roku. Wcześniej pracował jako doradca Prezydenta USA, Senatu USA, NRC (Komisji Regulacji Jądrowych) oraz jako Dyrektor Energii Jądrowej w Departamencie Energii USA.W. Magwoodowi towarzyszyły w Świerku Daniela Lulache (Head of policy and coordination of NEA) i pani Giovanna Piccarreta (doradca ds. międzynarodowych NEA).

   

  Źródło: NCBJ

  Zdjęcia: Marcin Jakubowski