Select language: en pl

  18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii w Instytucie Lotnictwa

  W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa odbyła się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii – 100 lat współpracy nauki z przemysłem. W wydarzeniu wzięło udział 200 ekspertów z  Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter ze względu na zaplanowane na tę okazję wydarzenie specjalne – podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy samolotu ILX-34. W projekt zaangażowane zostały: Instytut Lotnictwa, Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, których reprezentanci: Paweł Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnictwa, Jakub Skiba – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie złożyli podpisy pod listem intencyjnym wyrażającym wolę współpracy przy budowie nowego polskiego samolotu. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, reprezentowanym na konferencji przez Minister Jadwigę Emilewicz.

  Zainicjowanie nowego projektu lotniczego wpisało się w obchodzone w tym roku 100-lecie Lotnictwa Polskiego. Z okazji jubileuszu konferencja zyskała również swój podtytuł 100 lat współpracy nauki z przemysłem, który podkreśla zaangażowanie Instytutu Lotnictwa w świadczenie najwyższej jakości usług i badań dla przemysłu.

  Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii to od lat miejsce wymiany idei, dyskusji oraz spotkań z inspirującymi gośćmi. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali licznych prezentacji w sesjach tematycznych poświęconych technologiom lotniczym i kosmicznym, obronności i bezpieczeństwa, trendom w nowych technologiach oraz technologiom kompozytowym i addytywnym.

  Uzupełnieniem dla naukowych sesji był zorganizowany pierwszego dnia panel ekspercki, którego uczestnicy debatowali na temat wyzwań dla komercjalizacji badań naukowych i rozwojowych. Podczas konferencji wręczono również dyplomy doktorskie osobom, które w ostatnim czasie obroniły swoje prace w Instytucie Lotnictwa.

  Instytut Lotnictwa wspólnie z Ohio State University już po raz osiemnasty gościł czołowych ekspertów branży lotniczej oraz kosmicznej. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci polskich i amerykańskich instytucji akademickich oraz firm, takich jak: General Electric Company Polska, Ohio State University, University of Cincinnati,  ZIN Technologies, Polska Grupa Zbrojeniowa, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Przemysłu Organicznego oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

   

  Źródło: Instytut Lotnictwa

  Zdjęcia, film: Instytut Lotnictwa