Select language: en pl

  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych

  W dniach 21-22 maja br. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło się XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych.  W obradach uczestniczyło 122 przedstawicieli instytutów badawczych.

  W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele ministerstw, gremiów, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Radą Główną Instytutów Badawczych – m.in.:  Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w MON,   Matusz Gaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Bogdan Szkup – Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki w MNiSW, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wiesław Bielawski – Wiceprezes Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, dr inż. Marek Kisilowski z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, dr hab. inż Barbara Rymsza, prof. nadzw. z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego Horyzont 2020.

  Podczas Forum prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB przedstawił sprawozdanie z działalności Rady obejmujące okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Z kolei dr. hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej RGIB, zaprezentował szczegółowe sprawozdanie z budżetu Rady. Uczestnicy XXVII Forum Sprawozdawczego jednogłośnie udzielili Radzie Głównej absolutorium za okres sprawozdawczy. Jednogłośnie przyjęto również uchwałę dotycząca przyjęcia planu finansowego na rok 2019.

  W czasie obrad zgromadzeni elektorzy oraz dyrektorzy instytutów badawczych dyskutowali nad kierunkami działań RGIB, rozmawiali także na temat wyzwań stojących przed instytutami w najbliższym czasie. Najważniejsze tematy podejmowane podczas dyskusji, również z zaproszonymi gośćmi, dotyczyły projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, projektu Ustawy 2.0, przyszłej oceny parametrycznej oraz dotacji statutowej.

  STANOWISKO XXVII FORUM SPRAWOZDAWCZEGO INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

   

   

  Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk

   

  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  XXVII Forum Elektorów Instytutów Badawczych
  01/48 
  start stop bwd fwd