Select language: en pl

  Konferencja w IChTJ w ramach projektu RER1020

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) zorganizował pierwsze spotkanie koordynacyjne regionalnego projektu Agencyjnego RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.

  Tematyka konferencji, która odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2018 r. w IChTJ dotyczyła przede wszystkim wykorzystania metod radioznacznikowych oraz nukleonicznych systemów kontrolnych (nucleonic control systems, NCS) w różnych gałęziach przemysłu. Udział w niej wzięli przedstawiciele z 11 krajów europejskich: Chorwacji, Estonii, Grecji, Węgier, Polski, Rumuni, Federacji Rosyjskiej, Słowacji, Słowenii, Republiki Macedonii oraz Turcji. W wydarzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: Patrick Brisset (Technicial Officer) i Tomoko Furusawa (Programme Management Officer) oraz inni zaproszeni goście, w tym światowej sławy ekspert w dziedzinie gamma scanningu dr Joon Ha Jin z Republiki Korei Południowej.

  Każdy z uczestników konferencji w ramach 20-minutowej prezentacji zreferował krótką historię wykorzystania metod radioznacznikowych w swoim kraju, określił obecne możliwości wykorzystania otwartych źródeł radioizotopowych w badaniach przemysłowych oraz potencjalne możliwości wykonywania takich prac w przyszłości. Omówione zostały również założenia i cele projektu oraz nakreślono plan prac na najbliższe lata.

  W trakcie debaty opracowano wstępną wersję raportu przygotowywanego przez pracowników Instytutu oraz eksperta IAEA, dotyczącego statusu wykorzystania radioznaczników i NCS w całej Europie. Drugiego dnia sporządzono raport ze spotkania, który został przekazany do IAEA W ostatnim dniu odbył się International Gamma Scanning Day, podczas którego dr Joon Ha Jin w ramach trzech seminariów pt. „Principles of column scanning”, „Equipment and process of column scanning”, „Case studies of column scanning” zaprezentował technikę gamma scanning. Omówił jej założenia, zalety i ograniczenia oraz możliwości wykorzystania w przemyśle. Doktor Joon Ha Jin przedstawił również urządzenia niezbędne do prowadzenia badań oraz zademonstrował przykłady instalacji przemysłowych, na których wykonywał tego typu badania.

  Po zakończeniu seminariów zaproszeni goście zwiedzili Park Technologiczny „Żerań” oraz laboratoria znajdujące się w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. W trakcie pokazów uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z metodami i technikami służącymi do kontroli szczelności rurociągów oraz instalacji przemysłowych w rafineriach opracowanymi przez naukowców z IChTJ. Zwiedzającym zaprezentowano również prototypową instalację do gamma scanningu, bioreaktory badane tą techniką oraz siedmiostopniową instalację do procesu ekstrakcji metali umożliwiającą optymalizację z wykorzystaniem metod radioznacznikowych.

  Źródło: IChTJ