Select language: en pl

  Europejskie Forum Technologiczne

  W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

  W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:
  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0,
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu

  Więcej o Forum: http://euroforum.iztech.pl/