Select language: en pl

  Rada Główna Instytutów Badawczych X kadencji

  Rada Główna Instytutów Badawczych X kadencji

   

  l.p.   Nazwisko i imię Nazwa instytutu

   

   

   

   

   

  prof. dr hab. inż.
  Leszek RAFALSKI - Przewodniczący

   

   

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów

   

   

   

   

   

  prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek -
  Honorowy Wiceprzewodniczący

   

   

  Instytut Metali Nieżelaznych

   

   

  Członkowie Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji

   

  l.p.   Nazwisko i imię Nazwa instytutu

   

   

  1

   

   

  dr inż.
    Krzysztof BAJDOR

   

   

  SBŁ - Instytut Przemysłu Organicznego

   

   

  2

   

   

  prof. IGiK dr hab.
  Marek BARANOWSKI

   

   

  Instytut Geodezji i Kartografii

   

   

  3

   

   

  prof. KOMEL dr hab. inż.
  Jakub BERNATT

   

   

  SBŁ - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

   

   

  4

   

   

  prof. dr hab.
  Paweł BIELAŃSKI

   

   

  Instytut Zootechniki - PIB

   

   

  5

   

   

  prof. WIM dr hab. n. med.
  Andrzej CHCIAŁOWSKI

   

   

  Wojskowy Instytut Medyczny

   

   

  6

   

   

  prof. COI dr hab. n. med.
  Magdalena CHECHLIŃSKA

   

   

  Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

   

   

  7

   

   

  prof. dr hab. inż.
  Andrzej CHMIELEWSKI

   

   

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

   

   

  8

   

   

  dr inż.
  Robert GERYŁO

   

   

  Instytut Techniki Budowlanej

   

   

  9

   

   

  dr inż.
  Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWICKA

   

   

  SBŁ - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

   

   

  10

   

   

  prof. dr hab.
  Ryszard HOŁOWNICKI

   

   

  Instytut Ogrodnictwa

   

   

  11

   

   

  prof. dr hab. inż.
  Janusz IGRAS

   

   

  SBŁ - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

   

   

  12

   

   

  st. bryg. dr inż.
  Paweł JANIK

   

   

  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB

  im. J. Tuliszkowskiego

   

   

  13

   

   

  dr inż.
  Barbara Juszczyk

   

   

  SBŁ - Instytut Metali Nieżelaznych

   

   

  14

   

   

  prof. dr hab.
  Andrzej KOWALSKI

   

   

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa

  i Gospodarki Żywnościowej - PIB

   

   

  15

   

   

  dr
  Andrzej KRUEGER

   

   

  SBŁ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA

   

   

  16

   

   

  prof. dr hab. inż.
  Jerzy LEWITOWICZ

   

   

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

   

   

  17

   

   

  dr
  Marlena MAŚLANKA

   

   

  SBŁ - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

   

   

  18

   

   

  dr n. med.
  Marek MIGDAŁ

   

   

  Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka

   

   

   

  19

   

   

  prof. dr hab.
  Marek MRÓWCZYŃSKI

   

   

  Instytut Ochrony Roślin - PIB

   

   

  20

   

   

  prof. ITG KOMAG dr hab. inż.
  Dariusz PROSTAŃSKI

   

   

  Instytut Techniki Górniczej KOMAG

   

   

  21

   

   

  prof. IEn dr hab. inż.
  Jerzy PRZYBYSZ

   

   

  Instytut Energetyki

   

   

  22

   

   

  prof. dr hab. n. med.
  Henryk SKARŻYŃSKI

   

   

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

   

   

  23

   

   

  dr inż.
  Aleksander SOBOLEWSKI

   

   

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

   

   

  24

   

   

  dr inż.
  Paweł STĘŻYCKI

   

   

  SBŁ - Instytut Lotnictwa

   

   

  25

   

   

  dr hab. inż.
  Jacek SZCZEPIŃSKI

   

   

  Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT

   

   

  26

   

   

  prof. PIAP dr inż.
  Piotr SZYNKARCZYK

   

   

  SBŁ - Przemysłowy Instytut Automatyki
  i Pomiarów PIAP

   

   

  27

   

   

  prof. ITS dr hab. inż.
  Marcin ŚLĘZAK

   

   

  Instytut Transportu Samochodowego

   

   

  28

   

   

  prof. WITU dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI

   

   

  Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

   

   

  29

   

   

  prof. IWNiRZ dr hab. inż. Małgorzata ZIMNIEWSKA

   

   

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

   

   

  30

   

   

  prof. dr hab. inż.
  Józef ŻUREK

   

   

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych