Select language: en pl

  Rada Główna Instytutów Badawczych X kadencji

  Rada Główna Instytutów Badawczych X kadencji

   

  l.p.   Nazwisko i imię Nazwa instytutu

   

   

   

  prof. dr hab. inż.
  Leszek RAFALSKI - Przewodniczący

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów

    prof. dr hab.
  Ryszard HOŁOWNICKI - Wiceprzewodniczący
  Instytut Ogrodnictwa
    dr
  Andrzej KRUEGER - Wiceprzewodniczący
  SBŁ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
    prof. dr hab. n. med.
  Henryk SKARŻYŃSKI - Wiceprzewodniczący
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
    prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek -
  Honorowy Wiceprzewodniczący
  Instytut Metali Nieżelaznych
    prof. ITS dr hab. inż.
  Marcin ŚLĘZAK - Sekretarz
  Instytut Transportu Samochodowego

   

   

  Członkowie Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji

   

  l.p.   Nazwisko i imię Nazwa instytutu

  1

  dr inż.
    Krzysztof BAJDOR

  SBŁ - Instytut Przemysłu Organicznego

  2

  prof. IGiK dr hab.
  Marek BARANOWSKI

  Instytut Geodezji i Kartografii

  3

  prof. KOMEL dr hab. inż.
  Jakub BERNATT

  SBŁ - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

  4

  prof. dr hab.
  Paweł BIELAŃSKI

  Instytut Zootechniki - PIB

  5

  prof. WIM dr hab. n. med.
  Andrzej CHCIAŁOWSKI

  Wojskowy Instytut Medyczny

  6

  prof. COI dr hab. n. med.
  Magdalena CHECHLIŃSKA

  Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

  7

  prof. dr hab. inż.
  Andrzej CHMIELEWSKI

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

  8

  dr inż.
  Robert GERYŁO

  Instytut Techniki Budowlanej

  9

  dr inż.
  Julia GOŚCIAŃSKA-ŁOWIŃSKA

  SBŁ - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

  10

  prof. dr hab. inż.
  Janusz IGRAS

  SBŁ - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

  11

  st. bryg. dr inż.
  Paweł JANIK

  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB
  im. J. Tuliszkowskiego

  12

  dr inż.
  Barbara Juszczyk

  SBŁ - Instytut Metali Nieżelaznych

  13

  prof. dr hab.
  Andrzej KOWALSKI

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa
  i Gospodarki Żywnościowej - PIB

  14

  prof. dr hab. inż.
  Jerzy LEWITOWICZ

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  15

  dr
  Marlena MAŚLANKA

  SBŁ - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

  16

  dr n. med.
  Marek MIGDAŁ

  Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka

  17

  prof. dr hab.
  Marek MRÓWCZYŃSKI

  Instytut Ochrony Roślin - PIB

  18

  prof. ITG KOMAG dr hab. inż.
  Dariusz PROSTAŃSKI

  Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  19

  prof. IEn dr hab. inż.
  Jerzy PRZYBYSZ

  Instytut Energetyki

  20

  dr inż.
  Aleksander SOBOLEWSKI

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

  21

  dr inż.
  Paweł STĘŻYCKI

  SBŁ - Instytut Lotnictwa

  22

  dr hab. inż.
  Jacek SZCZEPIŃSKI

  Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT

  23

  prof. PIAP dr inż.
  Piotr SZYNKARCZYK

  SBŁ - Przemysłowy Instytut Automatyki
  i Pomiarów PIAP

  24

  prof. WITU dr hab. inż.
  Waldemar ŚWIDERSKI

  Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

  25

  prof. IWNiRZ dr hab. inż.
  Małgorzata ZIMNIEWSKA

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

  26

  prof. dr hab. inż.
  Józef ŻUREK

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych