Select language: en pl

  Komisja Rewizyjna Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji

   

  l.p.   Nazwisko i imię Nazwa instytutu

   

   

   

  1

   

   

  dr
  Renata BARCIKOWSKA

   

   

  Instytut Kolejnictwa

   

   

   

  2

   

   

  prof. ITI dr inż.
  Artur KOZŁOWSKI

   

   

  SBŁ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

   

   

  3

   

   

  mgr
  Barbara NOCOŃ-JACHER

   

   

  Instytut Nafty i Gazu - PIB

   

   

  4

   

   

  dr inż.
  Karol ZIELONKA

   

   

  SBŁ - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

   

   

  5

   

   

  prof. PIAP dr inż.
  Stanisław KACZANOWSKI

   

   

  SBŁ - Przemysłowy Instytut Automatyki
  i Pomiarów PIAP