Select language: en pl

  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej

   

  18 lipca br. z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Zdzikota, przy współpracy MON, Rada Główna Instytutów Badawczych zorganizowała konferencję pt. Cywilne  instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej. Celem konferencji było przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności państwa.

  Przedstawiciele 20 instytutów cywilnych, bazując na dotychczasowym dorobku i doświadczeniach, zaprezentowali swoje możliwości badawcze i wdrożeniowe, jak również gotowe produkty, będące wynikiem nowatorskich projektów. Wiele z nich ma zastosowanie typowo wojskowe, inne są bardziej uniwersalne, lecz po odpowiedniej modyfikacji i dostosowaniu mogą być wykorzystane na potrzeby wojska. Liczne rozwiązania, które powstają w laboratoriach instytutów badawczych są wdrażane, m.in. przez czołowe polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe oraz zdobywają uznanie na rynku krajowym i zagranicznym.

  Prezentacje konferencyjne obejmowały szeroką problematykę – z obszarów techniki, informatyki, materiałoznawstwa, biotechnologii – w której można wyodrębnić kilka grup tematycznych w odniesieniu do zastosowania: pojazdy i sprzęt, broń, systemy identyfikacji zagrożeń, zabezpieczania i obrony.

  W grupie rozwiązań obejmującej pojazdy oraz ich wyposażenie naukowcy zaprezentowali, m.in.: wielozadaniowy samolot turbośmigłowy ILX-34, bezemisyjny pojazd „Scartt”, Wielofunkcyjny Pojazd do Zadań Specjalnych „FUNTER 4x4x4”; silnik elektryczny schładzania spalin w pojeździe bojowym „Anders”, konstrukcję elementu zawieszenia w pojazdach wojskowych, silniki dla satelitów i rakiet suborbitalnych i nośnych, hybrydowy układ zasilania pojazdów specjalnych, baterie lotnicze, smary plastyczne do pojazdów, maszyn i urządzeń wojskowych.

  Wśród przedstawionych rozwiązań dotyczących szeroko pojętej broni na uwagę zasługują: fotodiody do głowic amunicji precyzyjnego rażenia i systemów naprowadzania rakiet, osłony czujników rakiet, technologia umacniania luf broni strzeleckiej i artyleryjskiej, wytwarzanie półwyrobów na korpusy pocisków, silniki elektryczne do systemu stabilizacji armaty czołgu Leopard II PL; technologie stałych paliw rakietowych i prochów wielobazowych, obrabiarki do produkcji luf, aparatura do kontroli łusek amunicyjnych, termiczne baterie rezerwowe do zasilania amunicji rakietowej, artyleryjskiej i moździerzowej.

  Dla wojska bardzo ważne są wdrożenia dotyczące systemów identyfikacji zagrożeń, zabezpieczania i obrony. Na konferencji zaprezentowano przykłady takich rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie na rzecz obrony narodowej, m.in.: fotoniczny analizator widma sygnałów elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, mikrofalowe tranzystory dużej mocy do nowoczesnych układów radiolokacyjnych i radarowych, Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP, System do Identyfikacji Osób – BIOWIZ, Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa; dodatkowe opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych, panel ceramiczno-metalowy z wykorzystaniem płytek balistycznych odpornych na ostrzał; tworzywo sztuczne osłabiające promieniowanie radiacyjne, preparaty nowej generacji do usuwania zanieczyszczeń i skażeń, znakowanie plastycznego materiału wybuchowego, szczepionki przeciwko atakom z użyciem broni biologicznej; system do unieszkodliwiania dronów, systemy do oceny precyzji bombardowania i strzelania na poligonie lotniczym i do pomiaru współrzędnych upadku, zaktualizowane mapy magnetyczne służących do nawigacji samolotów i pocisków rakietowych oraz do nawigacji okrętów podwodnych, projekt ATENA dotyczący opracowania otwartego autonomicznego systemu platform lądowych, robot inżynieryjny BALSA mający zastosowanie przy usuwaniu ładunków i niebezpiecznych materiałów.

  Sekretarz Stanu Tomasz Zdzikot stwierdził, że dla resortu obrony narodowej ważne jest posiadanie zaplecza badawczego i rozwojowego nie tylko wśród uczelni i instytutów podległych. Ważna jest współpraca z instytutami badawczymi tworzącymi w unikalnych obszarach technologie przemysłowe, które będą możliwe do wykorzystania przez Siły Zbrojne RP.

  – Idealnym rozwiązaniem jest to, iż w trakcie trwania projektu jest już jego końcowy użytkownik, który na jego wyniki czeka. To jest rozwiązanie modelowe, które chcielibyśmy wprowadzić w pełnym wymiarze, żeby zawsze tak było– podkreślił podczas konferencji Tomasz Zdzikot, mówiąc o projektach badawczych.

  Chcielibyśmy, aby projekty były realizowane skutecznie (…) Biorąc pod uwagę potrzeby sił zbrojnych, potrzeby resortu obrony narodowej (…) chcielibyśmy, aby odsetek projektów badawczych kończył się sukcesem i żeby był możliwie jak najwyższy – zaznaczył Wiceminister.

  Konferencja, która odbyła się w Ministerstwie Obrony Narodowej ujawniła ogromny potencjał i szeroki zakres działalności badawczo-wdrożeniowej instytutów pozawojskowych na rzecz obrony narodowej. Ważnym aspektem jest także uświadomienie potrzeby tworzenia dużych projektów interdyscyplinarnych, które mogą być wykorzystane przez wojsko. 

  Po zakończeniu konferencji Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych przygotowało publikację książkową z wydarzenia. Książkę można pobrać z poniższego linku:

   

   

   

   

  Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk

   

  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej
  01/49 
  start stop bwd fwd