Select language: en pl

  KPK: SPACE I GMES w 7PR

  Zachęcamy do udziału w konferencjach dotyczących obszaru SPACE I GMES w 7PR:

  W dniach 17 -18 marca 2011 r. w Sofii odbędzie się druga konferencja: “Earth Observation-Global Monitoring for Environment and Security Operational Capacity Workshop”.
  Konferencja jest organizowana przez Rząd Republiki Bułgarii przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Biura GMES.
  Program konferencji oraz formularz rejestracyjny.

  W dniach 12-13 maja 2011 r. w Budapeszcie odbędzie się konferencja „Lets embrace space - FP7 space conference 2011”. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Komisję Europejską i węgierską prezydencję. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty realizacji projektów realizowanych w obszarze SPACE i GMES.
  Formularz rejestracyjny, program konferencji oraz inne niezbędne informacje.