Select language: en pl

    KPK: Euroscience Open Forum

    Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą najbliższego Euroscience Open Forum, które odbędzie się w Dublinie w dniach 11-15 lipca 2012 r.

    Wydarzenie będzie stanowić centralną część działań zaplanowanych w 2012r. w ramach Dublin City of Science.