Select language: en pl

  KPK: IV Congress of Polish Biotechnology and IV Eurobiotech 2011

  IV Congress of  Polish Biotechnology and IV Eurobiotech 2011
  12 - 15 października 2011 roku w Krakowie (hotel Gromada)

  Tematem przewodnim Kongresu są "Cztery kolory biotechnologii", a celem obrad jest prezentacja badań i dyskusje poświęcone tak istotnym i strategicznym tematom dla rozwoju gospodarczego jak pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych, biotechnologiczne technologie w medycynie i farmacji, zastosowanie biotechnologii w rolnictwie i ochronie środowiska, ochrona własności intelektualnej i percepcja biotechnologii w społeczeństwie oraz wielu innym.
  Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest jednym z partnerów oraz wystawców Kongresu.
  W piątek 14 października zapraszamy Państwa na prezentację pana Arnda Hoevlera (Komisja Europejska) "The EU Research Agenda on Regenerative Medicine - Opportunities and Challenges", która będzie wygłoszona w ramach sesji Red Biotechnology w godz. 10:30-11:00.

  Program Kongresu i system rejestracji uczestników dostępny jest on - line na stronie kongresu: www.eurobiotech.krakow.pl