Select language: en pl

  KPK: kwestionariusz satysfakcji klienta

  17 marca 2011.
  Szanowni Państwo,
  Od lat przesyłamy Państwu wiele informacji, zapraszamy na spotkania organizowane przez nas, oraz inne instytucje, oferując szerokie wsparcie w zależności od możliwości jakie daje nam udział naszej jednostki w projektach międzynarodowych, tym razem zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą.
  Uczestnicząc w wielu projektach sieciowych uczestniczymy w wielu zadaniach, które zobowiązani jesteśmy  zrealizować. To zadanie nie zostanie wykonane bez Państwa znaczącego udziału.

  Podstawowym rodzajem projektów europejskich, w jakich uczestniczymy,są projekty sieciowe krajowych punktów kontaktowych, mające na celu podniesienie jakości naszych usług oraz zwiększenie ich zakresu.
  Dzięki udziałowi w takich projektach organizowaliśmy i wspieraliśmy wiele spotkań, konferencji, wyjazdów, wydawaliśmy katalogi. Dzięki udziałowi w projekcie NMP TeAm oferujemy również internetowe narzędzie poszukiwania partnerów w obszarze NMP.

  Podniesienie jakości naszych usług zgodnie z oczekiwaniami, nie jest możliwe bez uzyskania informacji zwrotnej od Państwa jako od naszych Klientów.

  Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wypełnienie do 21 marca krótkiego, anonimowego kwestionariusza satysfakcji klienta, w celu zebrania opinii na temat działania zespołu NMP (nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne) Krajowego Punktu Kontaktowego.

  O wypełnienie tego kwestionariusza są proszeni klienci punktów kontaktowych we wszystkich krajach europejskich w obszarze NMP.
  Pozwoli on nam porównać jakość usług w poszczególnych krajach, zidentyfikować mocne i słabe strony naszej pracy i w następstwie tę pracę usprawnić.

  Kwestionariusz jest dostępny na stronie: http://www.nmpteam.eu/questionnaire/client-satisfaction.aspx.
  Potrzeba około 5-10 minut na jego wypełnienie.

  Zespół NMP KPK jest żywo zainteresowany optymalizacją swojej oferty w zależności od Państwa potrzeb.
  Liczymy na Państwa odzew i wsparcie.
  Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.
  Zespół NMP
  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.