Select language: en pl

    KPK: Programie "Pomysły" (IDEAS)

    11 października 2010

    KPK organizuje spotkanie informacyjne o Programie "Pomysły" (IDEAS) dla wszystkich zainteresowanych złożeniem w przyszłości wniosku. Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2010 r., w IPPT PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, w godz. 11.00 - 15.00. Więcej informacji oraz rejestracja.